free counters

Gå till menyn Sidenvägen 2005
Sidenvägen (The Silk Road) 2005  –  En berättelse om en resa längs ett kulturellt världsarv

 
Fakta om Terrakottaarmén

Redan 246 f.Kr. inleddes arbetet på det väldiga mausoleum ca 4 mil öster om Xi'an i Shaanxi vari kejsaren Shi Huangdis stoft placerades 210 f.Kr. Själva graven, vars överdådiga prakt skildras i källor från 100-talet f.Kr., har ännu (2003) inte grävts ut. Av en slump påträffades 1974 ett schakt ca 2 km öster om gravkullen. 
Schaktet (210 m × 60 m) visade sig bestå av elva korridorer, av vilka nio var 3 m breda och 200 m långa och de på yttersidorna 2 m breda. 
I korridorerna stod terrakottastatyer i naturlig storlek av rustade krigare, formerade mot öster. Hären, omfattande ca 3 210 soldater, inkluderar båg- och armborstskytteförband, infanterienheter samt sex hästdragna stridsvagnar. Norr om schaktet har därefter ytterligare fyra schakt upptäckts, varav ett synes ha utgjort överbefälhavarens högkvarter. På senare år har man även funnit terrakottafigurer av civila ämbetsmän och akrobater.
Mausoleet upptogs 1987 på UNESCO:s världsarvslista.
(Källa: Nationalencyklopedin)

Terrakottaarmén, gravplats med soldater i naturlig storlek.
(Källa: Wikipedia sv, Wikipedia en)
Läs mera här >> (turistinfo) eller här >> (fakta)
Copyright © 2005-2010 Ruben Hansson.
Allt material på Sidenvägen 2005 tillhör
Ruben Hansson eller angivna 
upphovspersoner/källor
och är skyddat enligt lagen om
upphovsrätt.
Världsarv Marknad Marknader Basar Basarer Resa Bukhara Osh Tasjkent Centralasien Silk Road

Site mapWebbplatskarta
Om webbplatsenSenast uppdaterad:
2008-11-11 17:08